Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΤΟ Ν.Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ αποφάσισε την Προμήθεια μεταφορικού μέσου με απευθείας ανάθεση από τον παρακάτω προμηθευτή:

 • Εταιρεία Τζημόπουλος Α.Ε.Β.Ε. (Επίσημος έμπορος Peugeot Ν. Κοζάνης) , που εδρεύει στην Κοζάνη, έναντι ποσού 14.990,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και έξοδα σήμανσης και πινακίδων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η προμήθεια του οχήματος κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης , Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοϊου καθώς με το συγκεκριμένο όχημα θα μεταφέρεται φαγητό σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου που δε διαθέτουν εξοπλισμό για την παρασκευή του.

ΤΟ Ν.Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ με αποφάσεις της Προέδρου κ. Καλλιόπης Κισκίνη αναθέτει την εκτέλεση προμηθειών όπως παρακάτω:
 • « Προμήθεια επίπλων και σκευών » (ισοθερμικά κιβώτια μεταφοράς φαγητού) στον παρακάτω προμηθευτή: 
Στην εταιρεία Τζημόπουλος Α.Ε.Β.Ε., που εδρεύει στην Κοζάνη, 4ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης - Λάρισας,  έναντι ποσού 3.001,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
 • « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων » στους παρακάτω προμηθευτές: 
1. Στον κ. Σαμαρά Θεόδωρο (Είδη υγιεινής, Υδραυλικά, Σιδηροκατασκευές) , που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης , έναντι ποσού 1.349,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 
2. Στην κ. Ταγάρα Γεωργία, που εδρεύει στο 26ο χλμ Κοζάνης - Καστοριάς, έναντι ποσού 6.377,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
 
 • « Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού » στους παρακάτω προμηθευτές: 
1. Στον κ. Λιάνα Αθανάσιο, που εδρεύει στην Κοζάνη ,  έναντι ποσού 1.130,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2. Στον κ. Παπαηλία Κων/νο, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης , έναντι ποσού 55,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 • « Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου » στους παρακάτω προμηθευτές: 1. Στην κ. Βασιλειάδου Σοφία, που εδρεύει στο Τσοτύλι Κοζάνης , έναντι ποσού 750,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2. Στην κ. Θεοδοσάκη Θεολογία, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης , έναντι ποσού 43,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 3. Στον κ. Καρανάσιο Παναγιώτη, που εδρεύει στη Γαλατινή Κοζάνης , έναντι ποσού 284,87 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4. Στην κ. Μπάτζιου Ροδή, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης , έναντι ποσού 12,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 5. Στην κ. Τζήμου Θεοδώρα, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης , έναντι ποσού 153,07 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6. Στην κ. Ψαρά Μαλαματή, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης, έναντι ποσού 39,21 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 •  « Προμήθεια τροφίμων » στους παρακάτω προμηθευτές:
  1. Στον κ. Γιαννουλούδη Γεώργιο, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης, έναντι ποσού 425,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  2. Στον κ. Γκόβτζια Γεώργιο, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης, έναντι ποσού 42,95 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  3. Στον κ. Γκούβα Γεώργιο, που εδρεύει στη Γαλατινή Κοζάνης , έναντι ποσού 116,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  4. Στην κ. Γρηγοριάδου Μαγδαληνή & Σια ΟΕ, που εδρεύει στο Τσοτύλι Κοζάνης, έναντι ποσού 226,07 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  5. Στον κ. Καστανίδη Βασίλειο, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης , έναντι ποσού 57,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  6. Στον κ. Κεραμάρη Ιωάννη, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης , έναντι ποσού 94,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  7. Στον κ. Λάγγα Γεώργιο & Σια ΟΕ, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης ,
  έναντι ποσού 68,87 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  8. Στον κ. Λάγγα Θεόδωρο, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης ,  έναντι ποσού 102,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  9. Στον κ. Μούσιο Κων/νο, που εδρεύει στη Γαλατινή Κοζάνης ,
  έναντι ποσού 142,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  10. Στον κ. Παγανά Αναστάσιο, που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης , έναντι ποσού 133,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  11. Στον κ. Πήττα Βασίλειο, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης , έναντι ποσού 36,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΤΟ Ν.Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ με αποφάσεις της Προέδρου κ. Καλλιόπης Κισκίνη αναθέτει την εκτέλεση εργασιών όπως παρακάτω:
 • Εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων», ελαιοχρωματισμοί στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σιάτιστας, στον κ. Γερονίκο Άνθιμο που εδρεύει στην Καστοριά, έναντι ποσού 4.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων», επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μπάνιου στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σιάτιστας, στον κ. Σαμαρά Θεόδωρο που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης,  έναντι ποσού 762,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ