Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Προσλήψεις στο Ωδείο Σιάτιστας Βοΐου


  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013
Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου προκειμένου να καλύψει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο δημοτικό ωδείο Σιάτιστας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διευθυντή με σύμβαση ανάθεσης έργου (Σχολικό έτος 2012- 2013).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 στο δημοτικό ωδείο Σιάτιστας και
ώρες 15:00 – 20:00
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή:
Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος οργάνου
Επικυρωμένο αντίγραφο φούγκας
Βεβαίωση 10ετής προϋπηρεσίας
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι διευθυντής σε κάποιο άλλο ωδείο ή μουσική    σχολή.
* Πληροφορίες στο δημοτικό ωδείο Σιάτιστας από τις 15:00 έως 20:00 και στο      
   τηλέφωνο 24650 22208 

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου προκειμένου να καλύψει τις  θέσεις του διδακτικού προσωπικού στο δημοτικό ωδείο Σιάτιστας, ενδιαφέρεται να προσλάβει καθηγητές με σύμβαση ανάθεσης έργου (Σχολικό έτος 2012 - 2013).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 στο δημοτικό ωδείο Σιάτιστας και
ώρες 15:00 – 20:00
Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι:
Πιάνου
Βιολιού
Κιθάρας
Ηλεκτρικής Κιθάρας
Ακορντεόν
Μπουζουκιού
Έντεχνου – Παραδοσιακού τραγουδιού
Σαξόφωνου
Φλάουτου
Μουσικής Προπαιδείας
Ανώτερα Θεωρητικά Μουσικής
Κλαρινέτο
Φλογέρα
Ντράμς
Ηλεκτρικού Μπάσου
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Αίτηση
Βιογραφικό σημείωμα
Τίτλος σπουδών
Βεβαιώσεις και λοιπά δικαιολογητικά προϋπηρεσίας
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα

* Πληροφορίες στο δημοτικό ωδείο Σιάτιστας από τις 15:00 έως 20:00 και στο      
   τηλέφωνο 24650 22208 

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

       Κισκίνη Καλλιόπη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ