Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Προκήρυξη Ειδικοτήτων Πρόσληψης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΙΕΚ., σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,(άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν.2643/98), για το Έτος Κατάρτισης 2012-2013, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν από 03/09/2012, ημέρα Δευτέρα, έως και 07/09/2012, ημέρα Παρασκευή, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την 6619/381(ΦΕΚ 696/Β’/21-05-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όποιο από τα παρακάτω ΙΕΚ. του ΟΑΕΔ επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Έτος Κατάρτισης 2012-2013.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Έτος Κατάρτισης 2012-2013 και θα αφορούν κάθε ένα από τα αναφερόμενα ΙΕΚ.
Από τον/την υποψήφιο/α υποβάλλεται μόνο μία αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ και για ένα μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, παρέχεται η δυνατότητα, να δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του, ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ιδίου νομού. Πρόσληψη γίνεται σε ένα μόνο ΙΕΚ. 
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier, στα κατά τόπους ΙΕΚ. του Οργανισμού, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 6619/381(ΦΕΚ 696/Β’/21-05-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά, που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στα παρακάτω ΙΕΚ. - ΟΑΕΔ και στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr


  Τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την αίτηση μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, στη διεύθυνση www.oaed.gr.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ