Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) & ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  & Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2015

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 24η του µήνα Νοεµβρίου, του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00π.µ. (έναρξη επίδοσης προσφορών) έως 10:00π.µ., (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Νεάπολης.
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ