Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση ακινήτων (διαμερισμάτων) συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».


Ο Δήμαρχος Βοΐου με την ιδιότητα του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής (Οικονομικής Επιτροπής)του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», σύμφωνα με την με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» ανακοινώνει τα παρακάτω:
Το κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΊΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»  είναι συνιδιοκτήτης εξ’ αδιαιρέτου σε ποσοστό 15,625 % των παρακάτω προς εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται  στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε οικοδομή στην συμβολή των οδών Δημ. Γούναρη και Τσιμισκή αρ.116 (γωνία).
Τα ακίνητα αυτά που στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά, θα εκμισθωθούν σε ενδιαφερόμενους που θα προσφέρουν την καλύτερη τιμή μισθώματος σε σχέση με την προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του σχετικού άρθρου που αναφέρεται παραπάνω και συγκεκριμένα ενοικιάζονται:
1.Διαμέρισμα – κατοικία μέτρων τετρ.  92,52  στον 3ο όροφο  οικοδομής που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δημητρίου Γούναρη και Τσιμισκή αρ. 116 (γωνία), με πρόσοψη στην οδό Τσιμισκή, διαθέτει 4 κύριους χώρους, μεγάλο χωλ και 3 βοηθητικούς (αποθήκη-λουτρό-wc), φωτεινό, είναι  σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για κάθε χρήση, η οικοδομή διαθέτει ανελκυστήρα, και με προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία 460,00 ευρώ.
2.Διαμέρισμα – κατοικία μέτρων τετρ.  79,00  στον 6ο όροφο  οικοδομής που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δημητρίου Γούναρη και Τσιμισκή αρ. 116 (γωνία), με πρόσοψη στην οδό Τσιμισκή, διαθέτει 4 κύριους χώρους, μεγάλο χωλ και 3 βοηθητικούς (αποθήκη-λουτρό-wc), φωτεινό, είναι  σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για κάθε χρήση, η οικοδομή διαθέτει ανελκυστήρα, και με προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία 460,00 ευρώ.
            Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.
Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με το υπέρ ΟΓΑ χαρτόσημο 3,6%.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου για τις μισθώσεις κατοικιών.
Η προθεσμία υποβολής εγγράφων προσφορών είναι εικοσαήμερη (20ήμερη), αρχομένης από της αναρτήσεως της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι έγγραφες προσφορές θα κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας, στην δ/νση  Πλατεία Τσιστοπούλου 5 τ.κ. 50300 μέχρι την 10η 02 2015 και ώρα 15:00 και αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η Χαδούλα Παπαβασιλείου τηλ. 24653 50124.
           
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ