Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από το Δήμο Βοΐου, του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού. Το  Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού αποφάσισε την Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από το Δήμο Βοΐου, για κάλυψη λειτουργικών και άλλων αναγκών.

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/7-9-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ