Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει 26 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βοϊου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βοΐου ,στο Δημαρχείο του Δήμου στη Σιάτιστα, την 26η  Νοεμβρίου του έτους 2013 μέρα Τρίτη και ώρα 09.00

 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 
1. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για διεκπεραίωση διαδικασίας άρσης προσηµείωσης 
υποθήκης. 
2. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου σε δικαστική 
υπόθεση’. (προσφυγή Λιάµα Κωνσταντίνου) 
3. Τροποποίηση της αριθµ. 259/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
4. Κατακύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την προµήθεια κάδων ανακύκλωσης. 
5. Κατακύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αστικού ακινήτου στη 
δηµοτική κοινότητα Σιάτιστας. 
6. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αστικού ακινήτου στην τ.κ. 
Τσοτυλίου. 
7. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου από το Αγρόκτηµα 
Τσοτυλίου. 
8. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου από το Αγρόκτηµα 
Τσοτυλίου. 
9. Κατάρτιση Σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου τρέχοντος οικονοµικού 
έτους. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ