Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Έκτακτη γενική συνέλευση στη ΔΥΠΡΑ για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Ο Δήμαρχος Βοΐου καλεί τους μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ (Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27), στις 26 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης μέλους και λόγω αδυναμίας της άσκησης των καθηκόντων του.

2. Πορεία της Εταιρείας

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ