Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ


Έγκριση για 49 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πήρε ο Δήμος Βοΐου, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».
Αναλυτικά, οι θέσεις είναι οι εξής:

Υπηρεσία Τοποθέτησης
Αριθμός Θέσεων
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Ειδικότητα
Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Σύνολο: 49
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
20
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Εργάτες-τριες Καθαριότητας !
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1
ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. " ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
1
ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. " ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
3
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. " ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ " ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. " ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ " Κ.Α.Π.Η.
1
ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ"
1
ΠΕ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ"
1
ΠΕ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ" Κ.Η.Φ.Η.
1
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ" Κ.Η.Φ.Η.
1
ΔΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. " ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
4
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Εργάτες-τριες Καθαριότητας !


Για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.  


Από το Δήμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ