Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Υπεγράφη την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου» στο Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου, Δημητρίου Λαμπρόπουλου, και του αναδόχου του έργου Χρυσόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Καλονερίου του Δήμου Βοΐου με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης αλλά και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013».
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.                                                                     

Από το Δήμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ