Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • εργασία παροχής υπηρεσιών Διοικητικής υποστήριξης λειτουργίας (λογιστής) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στον Τουλόπουλο Χρήστο που εδρεύει στη Νεάπολη Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 107770344 και Δ.Ο.Υ. Τούμπας έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε μήνες από 15/01/2015 έως 15/06/2015.

  • εργασία παροχής υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων, παρακολούθησης και ελέγχου κατανάλωσης και χρέωσης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Δ.Ε. Σιάτιστας – Ασκίου στην Σκιπιτάρη Μάρθα που εδρεύει στην Νεάπολη Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 050553284 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 2.490,00 ευρώ με Φ.Π.Α.


  • εργασία παροχής υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων, παρακολούθησης και ελέγχου κατανάλωσης και χρέωσης των υπηρεσιών στο δίκτυο Άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην Καραγκούνη Στεργιανή που εδρεύει στο Μικρόκαστρο Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 070310831 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α

  • εργασία παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Νεάπολης και Τσοτυλίου στον Ευαγγελόπουλο Νικόλαο που εδρεύει στο Τσοτύλι Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 107786735 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. κ


  • εργασία παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου αποχέτευσης στη Δ.Ε. Νεάπολης και Τσοτυλίου στον Λαζόγκα Δημήτριο που εδρεύει στην Γαλατινή Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 070317346 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι μήνες από 15/01/2015 έως 15/07/2015.


  • εργασία παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Νεάπολης στον Κοκόλη Ιωάννη που εδρεύει στην Νεάπολη Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 021375486 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε μήνες από 15/01/2015 έως 15/06/2015.


  • εργασία παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης στις Δ.Ε. Σιάτιστας και Ασκίου στον Παλαιοκαστρίτη Χρήστο που εδρεύει στην Σιάτιστα Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 113256998 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι μήνες από 15/01/2015 έως 15/07/2015.


  • εργασία παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης στις Δ.Ε. Τσοτυλίου και Πενταλόφου στον Χατζηνεράντζη Αθανάσιο που εδρεύει στην Εράτυρα Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 076361504 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρεις μήνες από 19/01/2015 έως 19/04/2015


  • εργασία παροχής υπηρεσιών εργασιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις Δ.Ε. Σιάτιστας και Ασκίου στον Γκαντώνα Γεώργιο που εδρεύει στην Εράτυρα Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 035551100 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρεις μήνες από 19/01/2015 έως 19/04/2015.


  • εργασία παροχής υπηρεσιών ‘εργασίες επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Τσοτυλίου’ στον Τριαναταφύλλου Αλέξανδρο που εδρεύει στο Τσοτύλι Κοζάνης με Α.Φ.Μ.: 107756558 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης έναντι αμοιβής 4.980,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρεις μήνες από 15/01/2015 έως 15/06/2015
ΠΗΓΗ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ
https://et.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226056%22&fq=signerUid:%22100005512%22&sort=recent&page=0


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ