Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαριότητας στο Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βοΐου και γραμματειακής υποστήριξης του Δημ. Ωδείου


Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Βοΐου , κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, προχώρησε σε απ' ευθείας αναθέσεις των παρακάτω εργασιών:


  •  εργασίες καθαριότητας για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Νεάπολης, στη Μωϋσιάδου Αρετή του Σάββα, κάτοικο Νεάπολης, έναντι αµοιβής 1.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένου των νόµιµων κρατήσεων), από 01/12/2014 έως 28/02/2015. 


  • εργασίες καθαριότητας για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Γαλατινής, στη Γκούβα Κωνσταντινιά του Ιωάννη ,  κάτοικο Γαλατινής, έναντι αµοιβής 800,00 € (συµπεριλαµβανοµένου των νόµιµων κρατήσεων), από 23/12/2014 έως 22/02/2015. 


  •  εργασίες γραµµατειακής υποστήριξης στο ∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βοΐου, στην Νάκου Αναστασία του Γεωργίου, κάτοικο Σιάτιστας, έναντι αµοιβής 4.980,00 € (συµπεριλαµβανοµένου των νόµιµων κρατήσεων), από 21/11/2014 έως 30/06/2015. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ