Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολικά δύο (2) ατόµων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της ∆ΗΚΕΒΟ, που εδρεύει στη Σιάτιστα,  Νηπιαγωγών ΠΕ  (1) Έως τη λήξη του προγράµµατος 31-8-2015 και Γυµναστών ΠΕ  (1) µε ειδικότητα Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί Έως τη λήξη του προγράµµατος 31-8-2015

   Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων: 11/2/2015


Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΔΗΚΕΒΟ ΠΡΟΚ ΣΟΧ 1.2015 ΔΗΚΕΒΟ κδαπ Ο.Κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ