Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ενέκρινε..

  • την με αριθ. 145/27-11-2014 Μελέτη για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Βοΐου και προχώρησε σε απευθείας ανάθεση της εργασίας στην Μελά Ελευθερία του Χρήστου, που εδρεύει στη Σιάτιστα, αντί ποσού 4.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. (ΑΠΟΦ 217/2014)
  •  την απευθείας ανάθεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στην Στρακαλή Φωτεινή του Αθανασίου που εδρεύει στη Σιάτιστα, έναντι αμοιβής 4.900,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.(ΑΠΟΦ.34/2015)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ