Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΥΠΡΑ Α.Ε.

2 Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 92/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα της κληρονομιάς Θ. Μανούση σε μαθητές Λυκείων που αρίστευσαν¨.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.

3 Έγκριση συμβιβασμού με την Κοινοπραξία Κωτσιόπολος Α. – Φωτιάδης Μ. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.

4 Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 15263/2010 πράξης παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης της ΤΚ Τσοτυλίου, στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., για τη λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.

5 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού» για το έτος 2015. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.

6 Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου για το έτος 2015 – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.

7 Τμηματική κάλυψη διαφοράς εσόδων εξόδων προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ, για το έτος 2015».- Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.

8 Επιβολή τέλους έκδοσης – ανανέωσης, παραγωγικών – επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

9 Χορήγηση – ανανέωση αδειών επαγγελματικών λαϊκών αγορών του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ.

10 Αντικατάσταση του κ. Ευθυμιάδη Αναστασίου από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου . – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

11 Εξέταση αιτήματος της κ. Κοσμίδου Σοφίας, κατοίκου Νεάπολης. –Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.

12 Έγκριση εκποιήσεων δημοτικών ακινήτων.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
13 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

14 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Αξιοκάστρου οικ. Κλήμα.- Εισηγητής ο κ. Κορδίστας Α. Αντιδήμαρχος.

15 Τροποποίηση της αριθ 204/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Αποτύπωση-Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση – Λουκίδη – Τζάτσα». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

16 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μουριάς Δήμου Τσοτυλίου». Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

17 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου: “Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου (Αρ. Μελέτης 11/2013)”. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

18 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Αποκαταστάσεις λόγω καθιζήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου ”. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

19 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην παιδική χαρά Τσοτυλίου”. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

20 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Χρυσαυγής ”. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

21 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΒΑΡΒΕΡΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
22 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΥΤΩΚΙΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

23 Έγκριση της αριθ. 10/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, που αφορά ψήφιση Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΒ. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

24 Έγκριση της με αριθμού 12/2015 απόφασης ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: Ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Παιδικού Σταθμού Εράτυρας. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

25 Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: Έγκριση του πρακτικού επιλογής πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη στελέχωση και λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

26 Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Δ.Σ.

27 Αιτήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ