Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΟΊΟΥ: Πρόσληψη 7 εργαζομένων με σύμβαση δύο μηνών (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ο Δήμος Βοΐου προχώρησε στην πρόσληψη των κατωτέρω α) Εργατών Γεν. Καθηκόντων και β) Χειριστών μηχανημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, διμήνου (2) χρονικής διάρκειας στο Δήμο, σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, κατά Ειδικότητα και παρεχόμενη εργασία : 

Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κατηγ. Ειδικότητα Παρεχόμενες Εργασίες Χρον. διάστημα απασχόλησης Απασχόληση Από Έως 
1 Δημαρχόπουλος Δημήτριος Χαράλαμπος ΥΕ-16 Εργάτης Γεν. Καθηκόντων Συντήρηση εξωτερικών χώρων 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00 
2 Κύργινας Νεκτάριος Δημήτριος ΥΕ-16 Εργάτης Γεν. Καθηκόντων Συντήρηση εξωτερικών χώρων 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00 
3 Καραμπατζιάς Νικόλαος Αθανάσιος ΥΕ-16 Εργάτης Γεν. Καθηκόντων Συντήρηση εξωτερικών χώρων 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00 
4 Τσέτσινας Χρήστος Ιωάννης ΥΕ-16 Εργάτης Γεν. Καθηκόντων Συντήρηση εξωτερικών χώρων 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00 
5 Τσιαπατόρης Ζήσης Στυλιανός ΥΕ-16 Εργάτης Γεν. Καθηκόντων Συντήρηση εξωτερικών χώρων 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00
 6 Μπορτουζούδης- Λορτουζούδης Κωνσταντίνο ς Ευάγγελος ΥΕ Χειριστής μηχανημάτω ν Συντήρ. οδών, χανδακιών, χιόνια 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00 
7 Τσότσος Παναγιώτης Στέργιος ΥΕ Χειριστής μηχανημάτω Συντήρ. οδών, χανδακιών, 01-03-15 30-04-15 Πλήρης από 07:00 - 15:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ