Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ: Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 26η  του μηνός Απριλίου   του έτους  2012 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  21.00 μ.μ στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη   απόφασης   για   την   διάθεση   δημοτικών   χώρων   στα   κόμματα   ή   στους  συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΠΔ 26/2012 και την υπ. αριθμ. 14473/11-04-2012 απόφαση του  Υπουργού   Εσωτερικών.

Πρόσκληση σύσκεψης εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων

Σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη, σύμφωνα με την αριθ.14473/11.04.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2012, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα , για συζήτηση του εξής θέματος:
"Κατανομή των χώρων και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012"
                                                       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ