Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Μία (1) θέση Καθηγητή «Στατιστική και Εκπαιδευτική Έρευνα» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την  προκήρυξη της παρακάτω θέσης  Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών: 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εκπαιδευτική Έρευνα». 
Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 860/Γ/24.08.2012. 
         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις  29-10-2012.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τη θέση. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (τηλέφωνο 23850-55100, διεύθυνση: 3οχιλ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, τ.κ. 531.00). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ