Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικής χαράς στην Δ.Κ. Νεάπολης Βοΐου

Σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βοΐου με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικής χαράς «Συντήρηση παιδικών χαρών στην Δ.Κ. Νεάπολης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.408,20 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βοΐου [Πλατειά Τσιστοπούλου 5, 50300 Σιάτιστα], αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου  2012   και από ώρα 11:30π.μ. έως 12:00μ.μ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου (με ευθύνη του προσφέροντος) από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα.
(Ταχ. Δ/νση: Δήμος Βοΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, 50300 Σιάτιστα).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την χορήγηση των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Βοΐου (αρμόδιος κ. Μυλωνάς Σωτήριος στο τηλέφωνο 2465350103) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ