Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου"

Την Παρασκευή 5  Οκτωβρίου  2012  και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. στο Δημαρχείο Βοΐου [Πλατειά Τσιστοπούλου 5, 50300 Σιάτιστα] και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.324,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την χορήγηση των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Βοΐου (αρμόδιος κ. Μυλωνάς Σωτήριος στο τηλέφωνο 2465350103) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ