Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

233 Συμβάσεις στην ΕΛ.ΑΣ
Η Ελληνική Αστυνομία θα εντάξει στο δυναμικό της διακόσιους τριάντα τρεις υπαλλήλους ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων.
Θα αναλάβουν καθήκοντα 100 ψυχολόγοι, 60 κοινωνικοί λειτουργοί και 73 μεταφραστές - διερμηνείς (για τις γλώσσες αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπεγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά).

Το νέο προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι ψυχολόγοι θα πρέπει να κατέχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
Για τους κοινωνικούς λειτουργούς απαιτείται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ, ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας (ΠΕ ή TE), γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
Οι υποψήφιοι μεταφραστές θα πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση για μια από τις γλώσσες αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπεγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μόνο ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, ως εξής:
Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/209, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα 2ο, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κιούση, Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα. Τηλ. 210 6922.318, 210 6977.298.
τα νεα, dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ