Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στη ΔΕΥΑ Βοΐου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ
 Έχοντας υπόψη: 
Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. Θ.1542/24-11-2014 εγκριτική του ΑΣΕΠ 
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου, που εδρεύει στην Νεάπολη. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από  02/12/2014 ημέρα Τρίτη έως και 11/12/2014 ημέρα Πέμπτη τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

1 σχόλιο:

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ