Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
            ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  1.  Ανατροπή - αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
  2.  Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή Ζήκου Δημήτριου)
  3.   Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή ΄Ωττα Ηλία)
  4.   Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)
  5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ‘προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων’ και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεσή της.
  6.  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων στη Δ.Ε. Νεάπολης.
  7.  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην τ.κ. Γαλατινής.
  8.  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στον οικ. Δαφνερού τ.κ. Παλαιοκάστρου.
  9.  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην τ.κ. Τσοτυλίου.
10.   Συγκρότηση Επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων για τη διενέργεια διαγωνισμών άρθρου 46 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.
11.  Συγκρότηση Επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων για τη διενέργεια διαγωνισμών υπηρεσιών άρθρου 18 Π.Δ. 28/1980.
12.  Ανάκληση της αριθμ. 314/2013 απόφασης της Οικον. Επιτροπής - ορισμός νέου εκπροσώπου Κληροδοτήματος. 
13.  Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
14.  Παροχή πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Βοΐου για το οικονομικό έτος 2015.
15.  Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.


                                                                                                                   Από το Δήμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ