Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, Τρίτη 20 Ιανουαρίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη   και  ώρα  17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές των σχολικών μονάδων του Δήμου Βοΐου Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος
2
Έγκριση εκποίησης μικροεκτάσεων (τμήματα του 379 τεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς). – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος                        
3
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος
4
Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 242/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου, Ξενοδοχείο Αρχοντικό» και λήψη απόφασης  για την εκμίσθωσή του σε ιδιώτη με δημοπρασία.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
5
Χορήγηση παράτασης της σύμβασης χρησιδανείου με την ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση) Α.Ε. (γραφεία κτηματολογίου Τσοτυλίου). - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
6
Συμβάσεις Μισθώσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας VODAFONE –PANAFON AEET & WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΕΣ ΑΕΒΕ. - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
7
Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ οικ. έτους 2015.- Εισηγήτρια Η κ. Μαρκούση Χ. Πρόεδρος ΔΣ ΔΗΚΕΒΟ.
8
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Βοΐου, για το έτος 2015 (ΕΚΠΟΤΑ). -Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ -.
9
Συγκρότηση  επιτροπών του Δήμου  άρθρου 67 του ΠΔ 28/80, άρθρο 15 του ΠΔ 171/87 ,  των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06. -Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
10
Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95 για το έτος 2015. –Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
11
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου. -Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
12
Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.
13
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου για το έτος 2015. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ρομπόλας Ι.
14
Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ρομπόλας Ι.
15
Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού». για το έτος 2015. - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.
16
Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου  για το έτος 2015 - Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.
17
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΙΛΟΦΟΥ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ κ΄  του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Ομαλής”. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19
Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”. -  Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου οικισμού Βροντής Δήμου Βοΐου ”. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 στο Δ.Δ. Σιάτιστας”. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
22
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Μολόχας”. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
23
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας μουριάς Δήμου Τσοτυλίου”. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
24
Οικονομική ενίσχυση άπορων Δημοτών. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος                        
25
Ονοματοδοσία οδού στην Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου.
26
Προγραμματισμός εκδηλώσεων εν όψη των Απόκρεω, του εορτασμού της Μάχης Φαρδυκάμπου και της 25ης Μαρτίου κλπ. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ