Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Μήνυµα του Λάζαρου Γκερεχτέ , Αντιδηµάρχου Προγραµµατισµού του ∆ήµου Βοΐου, για τη συµµετοχή φορέων κατοίκων και δηµοτών στη διαµόρφωση του Στρατηγικού σχεδιασµού του ∆ήµου Βοΐου 2014-2019


Με την εφαρµογή του «Καλλικράτη» θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από όλους τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ
ανεξαρτήτου πληθυσµού και στελέχωσης.

Στην πρώτη προγραµµατική περίοδο 2011-2014 τα επιχειρησιακά προγράµµατα που συντάχθηκαν ήταν περισσότερο αναγνωριστικά και λιγότερο ουσιαστικά. H δεύτερη όµως «Καλλικρατική» προγραµµατική περίοδο 2014-2019 απαιτεί σαφή και ολοκληρωµένη διαµόρφωση στόχων και διαδικασιών για την ανάπτυξη του ∆ήµου µας.
Το νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Βοΐου για την περίοδο 2014-2019 θα πρέπει να συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής
ανάπτυξης που θα εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο . Ειδικότερα, θα πρέπει να αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που θα εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα πενταετίας , για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθµιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Σε ένα τέτοιο ουσιαστικό σχεδιασµό µε σαφή και ολοκληρωµένη διαµόρφωση στόχων και διαδικασιών για την ανάπτυξη της περιοχής µας αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών του ∆ήµου µας θεωρούµε ότι πρωταρχικό ρόλο πρέπει να παίξει η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου έχουν σχεδιάσει ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο καλώ, όλους τους φορείς του ∆ήµου Βοΐου αλλά και τους δηµότες που επιθυµούν να το συµπληρώσουν και να το καταθέσουν µέχρι 12/2/2015 στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και να είστε σίγουροι πως θα σχεδιάσουµε τις κατάλληλες συνθήκες που η υλοποίηση τους θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής µας στο Βόιο

 Γκερεχτές Λάζαρος
 Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού 
----------------------------------------------------------
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ