Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η 7Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ(ΦΕΚ 19/23-12-2014, Τευχ. Προκηρήξεων ΑΣΕΠ)
που αφορά: 

  • την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.


Εκδόθηκε η Προκήρυξη 6Κ/2014 που αφορά:
  •  την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελληνική

Στατιστική Αρχή.

                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ