Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΙΕΑΚΑΠ (27/2-1/3)

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ) ιδρύθηκε την άνοιξη 2013 από ιατρούς που συμμετείχαν εδώ και πολλά χρόνια στις επιτροπές αναπηρίας, αρχικά του ΙΚΑ και έπειτα των ΚΕΠΑ, ερχόμενη να καλύψει ένα κενό στην ελληνική πραγματικότητα, το οποία εδώ και καιρό είχε διαπιστωθεί. Είναι μια ιατρική εταιρεία που έχει ως στόχο να δώσει επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του χώρου της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και της πρόνοιας.

Μέσα σε διάστημα δύο ετών μόνο και με δεδομένο τις δύσκολες περιόδους που πέρασε το ιατρικό σώμα, εντάχθηκαν στους κόλπους μας περί τα 450 μέλη από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με ενεργή συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των παλαιών ιατρών των επιτροπών ΙΚΑ και ΚΕΠΑ, αλλά και συναδέλφων που άρχισαν πρόσφατα την ενασχόληση τους με θέματα ασφαλιστικής ιατρικής. Ιδρύθηκε παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από σχεδόν εκατό μέλη και συνάδελφοι μας βρίσκονται σε δεκάδες πόλεις και νησιά της χώρας. Ανάμεσα μας βρίσκονται νευρολόγοι, καρδιολόγοι, ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, παθολόγοι, ψυχίατροι, ρευματολόγοι, πνευμονολόγοι, χειρουργοί, ενδοκρινολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ΩΡΛ, διαβητολόγοι, γενικοί ιατροί και άλλοι.
Το αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η ασφαλιστική ιατρική, δηλαδή η εκτίμηση του βαθμού δυσλειτουργίας και η αξιολόγηση της αναπηρίας που επιφέρουν τα νοσήματα στον ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος, την ηλικία του, τις δεξιότητες και γνώσεις του και άλλους παράγοντες που καθιστούν την κάθε περίπτωση μοναδική.
Οι βασικοί στόχοι μας συνοψίζονται στα εξής σημεία:
  • Προαγωγή της ιατρικής και των συναφών θεμάτων με την ασφαλιστική ιατρική, την αναπηρία, την πρόνοια, τις επαγγελματικές και κοινές νόσους και την κοινωνική ασφάλιση.
  • Υπεράσπιση, κατοχύρωση και βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών της εταιρείας στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό τους ρόλο, καθώς και βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους.
  • Συνεργασία με την ελληνική και διεθνή κοινότητα και συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις.
  • Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με σωματεία κοινωνικής αποστολής.
  • Μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα που οδηγούν στην αναπηρία.
  • Προώθηση των τομέων της επιστήμης, που αφορούν στην αιτιολογία, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των αναπηριών και των συνεπειών τους, όπως επίσης και στην κοινωνική αποκατάσταση των ανθρώπων με αναπηρίες. Επεξεργασία και σύνταξη επιστημονικών εισηγήσεων προς την πολιτεία σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα.
  • Επιμόρφωση ιατρών και διαμόρφωση των προϋποθέσεων πιστοποίησης τους. 
  • Συνεχής ενημέρωση των ιατρών που συμμετέχουν στη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. για όλες τις εξελίξεις στις θεραπευτικές μεθόδους των νοσημάτων που μπορούν να βελτιώνουν την πρόγνωσή τους και ενδεχομένως να μειώνουν τη δυσλειτουργία και αναπηρία που επιφέρουν στους ασθενείς.
  • Ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης συνθηκών και νόσων σχετικών με την αναπηρία.
  • Επεξεργασία και διαρκής επικαιροποίηση με επιστημονική τεκμηρίωση των κανονισμών που διέπουν την πιστοποίηση αναπηρίας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΕΑΚΑΠ είμαι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσω στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας που θα λάβει χώρα από 27 Φεβρουαρίου ως 1 Μαρτίου 2015 στην Αθήνα. Στόχος είναι να παρουσιαστούν, αναλυθούν και συζητηθούν ποικίλα ιατρικά και κοινωνικά θέματα που άπτονται της Ασφαλιστικής Ιατρικής, όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ελληνική πραγματικότητα. Θα μελετήσουμε από μια σύγχρονη οπτική τις συνηθέστερες παθήσεις που στοιχίζουν στην κοινωνία και στο κράτος και θα παρουσιάσουμε στην επιστημονική κοινότητα την επίδραση των νεώτερων θεραπευτικών επιλογών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας.
Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται άμεσα στην ασφαλιστική ιατρική ως μέλη των επιτροπών, αλλά και σε θεράποντες ιατρούς που εμπλέκονται έμμεσα με τη χορήγηση πιστοποιητικών και ως εκ τούτου με την αξιολόγηση της λειτουργικότητας, αφού λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών το φαινόμενο της προσφυγής των πολιτών στα ΚΕΠΑ για κρίση και πιστοποίηση αναπηρίας  έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Καθώς η κρίση της αναπηρίας προϋποθέτει σφαιρική γνώση και αντίληψη, οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σύγχρονη αντίληψη αξιολόγησης της αναπηρίας και διερεύνησης της λειτουργικότητας, όχι μόνον όσον αφορά τις παθήσεις της ειδικότητάς τους αλλά και νοσήματα  πέρα από τα στενά όρια του αντικειμένου τους.
Επίσης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε επαφές και γόνιμο διάλογο με ποικίλους φορείς πασχόντων, οι οποίοι θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τις επιστημονικές αναζητήσεις της εταιρείας εν γένει και του συνεδρίου αυτού ειδικά.
Πιστεύουμε ότι η προεξάρχουσα σήμερα «αντικειμενική-λογιστική» αντιμετώπιση του μεγάλου, πολυδιάστατου και σοβαρού αυτού θέματος οφείλει να συμπληρωθεί από την κοινωνική διάσταση, όπως αρμόζει σε σύγχρονες και ανοιχτές κοινωνίες και να προσεγγισθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολιστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΙΕΑΚΑΠ
Γκιουζέλης Ιωάννης
Ψυχίατρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ