Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΥΠΡΑ ΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΙΟΥ


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΥΠΡΑ Α.Ε. κατά εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (117.000,00€), δια της έκδοσης έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία, αποφάσισε ομόφωνα, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου, ούτως ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Την πρόταση αυτή, υποστήριξε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της εταιρείας, κ. Κεχαγιάς Φώτης, ο οποίος παρέστησε στη συνεδρίαση.
Η Πρόεδρος της ΔΥΠΡΑ Α.Ε., κα Ζιάρα Φωτεινή, κατά την εισήγησή της, τόνισε ότι η ΔΥΠΡΑ Α.Ε είναι ο φορέας διαχείρισης ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και η λειτουργία της θα συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία προοπτικών αξιοποίησης και αναπτυξιακών ευκαιριών,  και προσθέτει κύρος και αίγλη στο Δήμο Βοΐου τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κρίνει αναγκαία την λειτουργία της ΔΥΠΡΑ Α.Ε ως φορέα διαχείρισης και ειδικά τώρα, όπου σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τις ευχαριστίες εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αλλά και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (141.000,00 €) διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες εκατό (14.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Ποσό 117.000,00€

Α/Α
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1
Δήμος Βοΐου
76%
8.892
88.920,00€
2
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
15%
1.755
17.550,00€
3
Περιφερειακό Ταμείο
9%
1.053
10.530,00€
ΣΥΝΟΛΑ
100%
11.700
117.000,00€

Ποσοστά συμμετοχής μετόχων ΔΥΠΡΑ Α.Ε. στο υπόλοιπο κεφάλαιο

Α/Α
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1
Δήμος Βοΐου
67%
1.608
16.080,00 €


2
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
15%
360
3.600,00 €


3
Περιφερειακό Ταμείο
9%
216
2.160,00 €


4
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ Α.Ε.
9%
216
2.160,00 €


ΣΥΝΟΛΑ
100%
2.400
24.000,00 €


ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΠΡΑ Α.Ε.
Α/Α
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1
Δήμος Βοΐου
74%
10.500
105.000,00 €
2
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
15%
2.115
21.150,00 €
3
Περιφερειακό Ταμείο
9%
1.269
12.690,00 €
4
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ Α.Ε.
2%
216
2.160,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
100%
14.100
141.000,00 €

Από το ΔήμοΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ