Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
2 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
3 Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και των ειδικών όρων της: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης Δήμου Βοΐου» Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) Μέτρο 322" – Καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
4 Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και των ειδικών όρων της: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου» Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) Μέτρο 321" – Καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
5 Έγκριση  προϋπολογισμού έτους 2015  του Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμου  Γρεβενών  και Κοινοτήτων. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ