Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:


  •  δαπάνη ποσού 8.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την παροχή εργασιών τραπεζοκόµων στις δοµές του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βοΐου, καθώς επίσης και την απευθείας ανάθεση εργασιών τραπεζοκόµων στις δοµές του ΝΠ∆∆, από τον Πρόεδρο κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟ ΛΟΥΚΑ.(Αποφ. 7/2015)


  • δαπάνη ποσού 8.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την παροχή εργασιών καθαριότητας στις δοµές του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βοΐου, καθώς επίσης και την απευθείας ανάθεση εργασιών καθαριότητας στις δοµές του ΝΠ∆∆, από τον Πρόεδρο.(Αποφ. 8/2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ