Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΤΗ ΔΕΥΑΒ (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Προσλήφθηκαν από τη ΔΕΥΑΒ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από 26-02-2015 έως 25-10-2015 , ως εξής: 

Α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ 
1) ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
2) ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
3) ΣΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

Β) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γ) ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
1) ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 Θ.1542/24-11-2014 έγκριση από τον ΑΣΕΠ της ΣΟΧ 2/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ