Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

1.500 Πυροσβέστες το 2012(25/04/2012 19:21)
Με 1.500 εποχικούς πυροσβέστες θα ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της νέας αντιπυρικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει.
Η κατανομή των θέσεων αφορά συνήθως τέσσερις ειδικότητες: Εργάτες πυρόσβεσης -διάσωσης, οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, εργάτες οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων και πυροφύλακες.

Έγκριση υπ. Οικονομικών
Το υπουργείο Οικονομικών έχει υπογράψει το σχετικό αίτημα και το έχει προωθήσει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τελική έγκριση. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εξάμηνης διάρκειας. Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Προϋπολογισμού του 2012, όπου αναφέρεται σε δαπάνες που αφορούν στις αποδοχές των εποχικών πυροσβεστών και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρόσληψη των εποχικών υπαλλήλων γίνεται από λίστες στις οποίες καλούνται να γραφτούν οι υποψήφιοι.
Κριτήρια πρόσληψης
Βασικά κριτήρια πρόσληψης αποτελούν τα εξής: Να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν καλή σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μόνιμων πυροσβεστών (Π.Δ. 133 2002), ενώ, για όσους έχουν προσληφθεί πριν από τη Δασική ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να μην έχει καταγγελθεί π σύμβαση πρόσληψής τους για λόγους πειθαρχικούς ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Το όριο ηλικίας τους, σύμφωνα με πληροφορίες, καθορίζεται στο 27ο έτος.
Η κατανομή των θέσεων αφορά συνήθως τέσσερις ειδικότητες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Ειδικότητα: Εργάτες πυρόσβεσης - διάσωσης
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσλαμβανόμενοι βοηθούν τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους (πρόληψη καταστολή πυρκαγιών και διασώσεις).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': Ειδικότητα: Οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ ' κατηγορίας και να είναι ικανοί για οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων. Προσλαμβανόμενοι εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των μόνιμων πυροσβεστικών υπαλλήλων που οδηγούν πυροσβεστικά οχήματα και όταν απαιτείται βοηθούν και τους μόνιμους στα πυροσβεστικά καθήκοντά τους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Ειδικότητα: Εργάτες Οδηγοί Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις, προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τετράμηνη εμπειρία με την ίδια ειδικότητα στο Πυροσβεστικό Σώμα ή στη Δασική Υπηρεσία, ή που είναι εθελοντές πυροσβέστες σύμφωνα με το Ν. 1951/1991 (Α' 84) επί ένα (1) πλήρες έτος και, αν και πάλι δεν υπάρχουν υποψήφιοι με εμπειρία ή εθελοντές, προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα προσόντα αυτά.
Οι υποψήφιοι οδηγοί της ειδικότητας αυτής, εκτός των παραπάνω προσόντων, να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ ' κατηγορίας και να είναι ικανοί για οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων. Προσλαμβανόμενοι εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των μόνιμων πυροσβεστικών υπαλλήλων που οδηγούν πυροσβεστικά οχήματα και όταν απαιτείται βοηθούν και τους μόνιμους στα πυροσβεστικά καθήκοντά τους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δ' Ειδικότητα: Πυροφύλακες
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσλαμβανόμενοι στελεχώνουν τα πυροφυλάκια.
(πηγή: Ελεύθερος τύπος,dimosio.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ