Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΑΠΟ ΤΠΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ)


22.11.2013 - 120 θέσεις κατηγορίας ΥΕ στο ΛΚΔΜ
To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 120 (εκατόν είκοσι) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών κατηγορίας ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 04/12/2013 στη Γραμματεία του  Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ (23ο χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος), όπου και διανέμεται η ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-52317.
21.11.2013 - 1 θέση κατηγορίας ΔΕ στη ΔΕΗ (Τμήμα Υπαίθρου Κοζάνης)
Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα), ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοματισμών & Οργάνων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Τμήμα Υπαίθρου Κοζάνης).  Υποβολή αιτήσεων μέχρι 01/12/2013. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-45629. κλικ για περισσότερα
20.11.2013 - 4 θέσεις Εργατών στη ΔΕΗ ΥΗΣ Πολυφύτου
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού τεσσάρων (4) Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για απασχόληση που δεν θα υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια και που θα πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε εντός δωδεκαμήνου, για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στον ΥΗΣ Πολυφύτου, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. κλικ για περισσότερα
20.11.2013 - 7 θέσεις ΠΕ Γυμναστών στο Δήμο Αμυνταίου
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισ μού του Δήμου Αμυνταίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Γυμναστών - Φυσικής Αγωγής, διαφόρων ειδικοτήτων, για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία. Τηλ. επικοινωνίας: 23863-50165. κλικ για περισσότερα
19.11.2013 - 4 θέσεις ΔΕ στα ΕΛΤΑ (Ν. Κοζάνης)
Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το Νομό Κοζάνης ως εξής:  (1) ΔΕ Διανομέων για το κατάστημα Σιάτιστας, Μ. Αλεξάνδρου 1, τηλ: 24650-21492, (2) ΔΕ Διανομέων για το κατάστημα Πτολεμάίδας, I. Χριστίδη 4, τηλ: 24630-22203 και (1) ΔΕ Οδηγών για τη μονάδα Διανομής Κοζάνης, Γιάνναρη 1, τηλ: 24610-49216.κλικ για περισσότερα
19.11.2013 - 2 θέσεις ΠΕ στο ΛΚΔΜ από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ θυγατρική της ΔΕΗ, επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις έργου για 12 μήνες με 35 άτομα επιστημονικού προσωπικού ανά την επικράτεια (1 θέση ΠΕ Γεωπόνου και 1 θέση ΠΕ Θετικών Επιστημών στο ΛΚΔΜ-Κοζάνη) για το θερμοηλεκτρικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση Βιομάζας: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή έως 22/11/2013, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στον 2ο όροφο του κτιρίου της έδρας της, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ.3, Τ.Κ.15343, εντός κλειστού φακέλου. κλικ για περισσότερα
18.11.2013 - 2 θέσεις ΤΕ και ΔΕ στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης (Αμύνταιο)
Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δυο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα ως εξής: ενός (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ενός (1) ΔΕ Βοηθών Θερμοϋδραυλικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρηγορίου Νικολαϊδη 2 Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο. Τηλ. επικοινωνίας: 23860-23125.κλικ για περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ